Page tree

Jaarlijks organiseren België (Wallonië, Vlaanderen, Brussel), Nederland en Luxemburg afwisselend een driedaagse Beneluxconferentie over een driejarig, gezamenlijk gekozen thema.

Deze conferenties richten zich op de professionals op het gebied van Natuur - en Milieueducatie (NME) en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO): educatieve medewerkers, facilitators, vormingswerkers, leerkrachten, onderzoekers, ambtenaren, evenals als jongeren uit de drie landen. zij kunnen hun ervaringen en goede praktijken uitwisselen tijdens workshops en rondleidingen, maar ook contacten leggen voor toekomstige projecten.


Enkele voorbeelden van voorgaande edities:

2013: Transitie naar circulaire economie

2014: Leren in transitie

2017: Leren leven binnen de grenzen van onze aarde

2019: Een wereld in verandering: duurzaam leven zonder grenzen?

2020: Ruimte voor NME en EDO wegens corona één jaar uitgesteld

2021: Ruimte voor NME en EDO


>> Naar de website van de Benelux

Typ het woord 'Benelux-conferentie' in het zoekveld rechtsboven.

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel