Page tree


Tijdens de United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014), verzamelde de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) goede praktijkvoorbeelden i.v.m. EDO/ESD van verschillende overheden, internationale organisaties, onderzoeksinstellingen, ngo's en andere belanghebbenden. De voorbeelden komen o.a. uit het politieke veld, het formeel en het informeel onderwijs.

Naar de lijst met goede praktijkvoorbeelden >

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel