Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

View file
nameEducation for Sustainable Development Section. (2012). Education for Sustainable Development Good Practices in Early Childhood. Paris.pdf
height250

Education for Sustainable Development Section. (2012). Education for Sustainable Development Good Practices in Early Childhood. Paris.pdf

De jonge kindertijd wordt steeds meer erkend als belangrijk stadium in de levenslange educatie voor duurzame ontwikkeling. Deze publicatie bevat 12 voorbeelden van programma's die zich richten op EDO voor jonge kinderen. De voorbeelden komen uit verschillende sectoren, van het politieke tot het schoolse niveau en omvatten zowel formele als informele leersituaties. 

Education for Sustainable Development Section. (2012). Education for Sustainable Development Good Practices in Early Childhood. Paris.pdf