Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Modified

Laat je inspireren door verhalen over de inspanningen van (lokale) overheden, organisaties, en andere belanghebbenden om educatie en vorming in verband met  klimaatsverandering te versterken.

De voorbeelden komen uit het Verenigd Koninkrijk, Latijns-Amerika, Afrika, de Caraïben en Europa.

Naar de website van United Nations Climate Change >