Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het EDO-platform : is een overlegorgaan waar beleidsmakers, actoren uit maatschappelijk middenveld, docenten, leerkrachten, vormingswerkers,… halfjaarlijks samenkomen om uit te wisselen over nieuwe tendensen, werkvormen en praktijken.

Ben je geïnteresseerd in het EDO-platform, wens je deel te nemen of wil je gewoon meer informatie ontvangen, geef ? Geef dan hier je coördinaten op.Wil je aansluiten bij de LinkedIn groep dan kan dit via volgende link.Image Removed