Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Content Layer
id2396202458
background-positioncenter
Content Column
columnalternate
width100.0%
id2396202460
Content Block
id2396202464
background-positioncenter

Welkom op het EDO-portaal

Dé portaalsite over educatie voor duurzame ontwikkeling

Het EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap. Op dit platform staat zoveel mogelijk relevante informatie over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling verzameld. De focus ligt daarbij op 'educatie'. Dit is ook een selectiecriterium voor het al of niet opnemen van info op dit portaal. Dit portaal wordt niet meer bijgewerkt. We verwerken stapsgewijs de inhoud ervan in verschillende producten binnen Duurzaam Educatiepunt.