Page tree


Agenda 2030 - Sustainable Development Goals

Op 25-27 september 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Agenda 2030 aan. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Deze Agenda is een actieplan voor mensen, voor de planeet en voor welvaart. In deze Agenda worden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) naar voor geschoven.

In het vierde Duurzame Ontwikkelingsdoel (Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) wordt expliciet verwezen naar Educatie voor Duurzame Ontwikkeling onder 4.7.

 4.7  By 2030, Ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development

Ook in Duurzame Ontwikkelingsdoel 13: 'Take urgent action to combat climate change and its impacts' wordt verwezen naar educatie in relatie tot klimaatverandering.

13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning


Global Action Programme on Education for Sustainable Development

Het Global Action Programme on Education for Sustainable Development (GAP) loopt verder door vanuit het Decennium Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2014). Voor dit programma is UNESCO, de leidende organisatie. Voor de implementatie ontwikkelde UNESCO een roadmap.

Het GAP stelt als doel:

 • to reorient education and learning so that everyone has the opportunity to acquire the knowledge, skills, values and attitudes that empower them to contribute to sustainable development – and make a difference;
 • to strengthen education and learning in all agendas, programmes and activities that promote sustainable development.

Het GAP focust op vijf prioritaire actieterreinen:

 • Beleid verder zetten door mainstreaming van EDO in onderwijs- en Duurzame ontwikkelingsbeleid.
 • Transformeren van leeromgevingen door integratie van duurzaamheidsprincipes (whole institution approach)
 • Capacity building van leraars en trainers
 • Mobiliseren van en actieve rol geven aan de jeugd
 • Aanmoedigen van lokale gemeenschappen en gemeenten om lokale EDO-programma's te ontwikkelen


UNESCO-Japan Prize for Education for Sustainable Development

De UNESCO-Japan prijs voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling eert de lovenswaardige EDO-projecten van individuen, instellingen of organisaties. De prijs werd officieel gelanceerd op de UNESCO Wereldconferentie over Educatie voor Duurzame ontwikkeling (10-12 November 2014, Aichi-Nagoya, Japan). In 2015 werd de prijs toegekend aan Asociación SERES van Guatemala/El Salvador; het Centre for Development of Early Childhood, Non-Formal and Informal Education van Indonesië; en rootAbility van Duitsland.

De oproep voor 2016 wordt gelanceerd in januari. Voor meer info, raadpleeg de website van UNESCO-Japan prijs.

Selectieproces:

 • January 2016: Launch of Call for Nominations
 • 30 April 2016: Last date to submit Nomination Forms
 • June/July 2016: International Jury Meeting
 • September 2016: Announcement of the Prize Winners
 • October/November 2016: Award Ceremony


GAP ESD Clearinghouse

De GAP ESD Clearinghouse is een opslagplaats van diverse bronnen en evenementen betreffende Educatie voor Duurzame Ontwikkeling vanuit alle regio's van UNESCO. Het hoofddoel is om een online-platform te zijn voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en competenties binnen de globale praktijkgemeenschap van EDO. Het Clearinghouse verzamelt bronnen en evenementen van UNESCO, andere VN-organisaties, grote internationale organisaties en relevante onderzoekscentra. Het platform ondersteunt ook de activiteiten van GAP Partner Network.

Verschillende bronnen worden ter beschikking gesteld via de website van het GAP ESD Clearinghouse:


GAP Partner Networks

Om de implementatie van het Global Action Programme on ESD te versnellen en op te schalen, koos UNESCO om met een aantal partners van over de hele wereld nauwer samen te werken. Die zijn genetwerkt in GAP Partner Networks. Er werden vanuit UNESCO vijf partner networks opgezet, één per prioriteit van het GAP. Ieder partner network bestaat uit een 25-tal leden.

Per Partner network vind je hieronder de voor Vlaanderen bekendste partners:


United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

De United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) vertaalde het UNESCO Implementatieschema voor EDO in een Regionale Strategie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling voor de uitvoering van EDO tijdens het Decennium Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2014). Vlaanderen baseerde zich op deze Regionale strategie voor het Vlaams EDO-implementatieplan.

Op het Environment for Europe (EfE) Ministerial Conference in Batumi, Georgië (8-10 juni 2016) wordt een high-level segment on education for sustainable development (ESD) georganiseerd in de vorm van een High Level Meeting van ministers van onderwijs en leefmilieu. Tijdens die conferentie wordt de vooruitgang in ogenschouw genomen van het EDO-decennium en wordt het toekomstig pad uitgestippeld voor EDO binnen de UNECE aansluitend bij het GAP (UNESCO) en Agenda 2030.

Vanuit de UNECE verschenen een viertal publicaties:

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel