Page tree

Velt is de vereniging voor al wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. We promoten gezond leven op het ritme van de seizoenen met respect voor de natuur.

We zetten ons actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling; we komen op voor biodiversiteit en energie- en grondstoffenzuinige productie en consumptie.

Onze activiteiten, publicaties en samenwerkingen dragen bij tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. Onze scholenwerking focust op het moestuinieren en duurzame voeding op school.

Werkingsgebied: internationaal

Naar de website van Velt vzw >

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel