Page tree

Zwart, Hub. 1995. Technocratie en onbehagen:de plaats van de ethiek in het werk van Michel Foucault. s.l. : SUN, 1995. Nijmegen.

H. Zwart, directeur van het Centrum voor ethiek van de KU te Nijmegen, analyseert de ethische wending die het denken van Foucault in de jaren tachtig ondergaat. Z. veronderstelt in zijn zorgvuldig en goed geschreven studie bekendheid met het werk van F. en de door hem gebezigde terminologie. Zoals Nietzsche ervaart F. de actuele morele situatie als een interregnum waarin andere mogelijkheden zich aandienen. In de antieke moraal ziet F. aanknopingspunten voor de opvatting van moraal als zelfverhouding, waarbij individuen zichzelf een wet stellen. D.w.z. moraal niet opgevat als gehoorzaamheid, maar als zelf-vorming en zelf-stilering. Een inspirerend boek, vooral omwille van het pleidooi voor de moraal van de Maat, grondig verschillend van het denken in termen van categorische imperatief of universele morele regel.

(Biblion recensie, Prof. dr. F.J. Heggen.)

Download als pdf

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel