Page tree

 


Visie

Techniek heeft invloed op ons handelen, op onze manier van leven, op de wijze waarop we in interactie staan met onze omgeving, ... Het is een soort medium tussen de gebruiker en zijn of haar omgeving. Of zoals de Franse socioloog Latour het stelttechnologie is de mediator die actief de werkelijkheid mede vormgeeft’. Maar techniek heeft niet alleen invloed op ons en onze omgeving, ook wij hebben impact als het gaat om de ontwikkeling van techniek. Ons handelen, onze keuzes zijn mede bepalend voor de richting waarin technologie evolueert.

 Lees meer

Techniek ontstaat (vaak) vanuit een behoefte, creëert oplossingen maar ook nieuwe uitdagingen. Nieuwe technologieën genereren steeds vaker ethische dilemma’s. Nadenken over de impact van technologie wordt daardoor steeds belangrijker, de vraag welke toekomst we willen en hoe we technologische ontwikkelingen daarop afstemmen is dan ook een prangende vraag die nog nadrukkelijker dient gesteld in het licht van duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling en techniek: Naar een aanpak voor onderwijs, vorming en educatie“In welke mate kan technologische innovatie bijdragen aan een duurzame toekomst, kan een samenleving haar innovatie sturen, welke partners moeten hiertoe betrokken worden en wat betekent dit voor technologie-educatie binnen diverse educatieve settings, gaande van techniek op school over technologische opleidingen in het hoger onderwijs tot het levenslang leren op de werkvloer.” Vragen die we voorlegden aan een expertpanel bestaande uit leden met een diverse achtergrond (vanuit zowel de gedragswetenschappen, de geesteswetenschappen als de exacte wetenschappen), vertegenwoordigers uit de onderwijskoepels en organisaties met een link naar educatie en de industrie. De output is een visietekst. Op basis van deze tekst is een lijst met indicatoren opgesteld  die kunnen ingezet worden om technisch georiënteerde educatieve workshops, projecten, praktijklessen, doe-cursussen, … te toetsen aan duurzaamheid.

De visietekst wordt gezien als een levend document en kan/zal in de loop van de komende jaren bijgestuurd worden op basis van de input die we vanuit het werkveld mogen ontvangen.

Heb je oog voor de fantastische mogelijkheden van technologie en een hart voor de toekomst, heb je interesse in deze werking, wens je actief te participeren of wens je op de hoogte gehouden te worden van de output, aarzel dan niet om ons een bericht te sturen naar milieueducatie.omgeving@vlaanderen.be    

downloadlink

Hiernaast vind je een korte presentatie waarin de kern van de visietekst samengevat werd.

downloadlinkIndicatoren

Wil je aan de slag met duurzame ontwikkeling in het kader van techniek-educatie dan vind je hier een lijst met indicatoren samengesteld op basis van de visietekst en aangevuld vanuit de jarenlange ervaring binnen het team NME/EDO van het departement Omgeving. De indicatorenlijst kan je inzetten om technisch georiënteerde educatieve workshops, projecten, praktijklessen, doe-cursussen, … te toetsen aan een aantal duurzaamheidsindicatoren.

 Lees meer

 

De indicatoren zijn gestoeld op vijf kernvragen:

 1. Maken leerlingen kennis met de invloed van de samenleving op de ontwikkeling en het gebruik van techniek enerzijds en de invloed van de ontwikkeling en het gebruik van techniek op hoe de samenleving evolueert anderzijds?
 2. Maken leerlingen (verder) kennis met het begrip  duurzame ontwikkeling? Is er hierbij ook aandacht voor  duurzame ontwikkeling als proces dat blijvende inzet vraagt?
 3. Worden competenties overgebracht die nodig zijn om techniek te ontwikkelen als bijdrage tot een duurzame ontwikkeling?
 4. Wordt er aandacht besteed aan de mogelijke toekomsten van onze samenleving en de ethische aspecten die hieraan gekoppeld zijn?
 5. Wordt er aandacht besteed aan het verhogen van de actiegerichtheid van de leerlingen?

De volledige lijst vind je hier

We zijn ons er van bewust dat het een utopie is om met één activiteit te beantwoorden aan álle indicatoren: soms is kwaliteitsvol werken aan één indicator immers al een lesactiviteit op zich. Het lijkt ons wel wenselijk om alle facetten en competenties uit deze indicatorlijst aan bod te laten komen doorheen de volledige opleiding, bv. aan de hand van een leerlijn techniek.


Bibliografie

Terug naar de inhoudslijst van deze pagina


Technologie in vraag?

CCD-ME-NOT UMBRELLA  -  artefacten om te overleven in de stad van de toekomst

Verlaat het huis dan niet zonder deze paraplu bezaaid met infrarood-LED's die alleen zichtbaar zijn voor CCD-bewakingscamera's, ontworpen om u te laten flirten met object-trackingalgoritmen die worden gebruikt in geavanceerde bewakingssystemen.

Train het systeem in het herkennen van niet-menselijke vormen en patronen.

http://survival.sentientcity.net/umbrella.html   


Een zichzelf onderhoudend ecosysteem voor een rubberboomplant

http://www.swamp.nu/projects/spore-1-1/

"Johny is dol op planten, maar hij maakt zich een beetje zorgen om hen wanneer hij weg is en niemand kan ze water geven. Marie is niet zo geïnteresseerd in planten, maar ze maakt zich wel een beetje zorgen over de klimaateffecten van haar energieverbruik. John krijgt een nieuwe plant met een Natural Fuse omdat het voor zichzelf kan zorgen wanneer hij weg is. Mary krijgt een nieuwe plant met een Natural Fuse omdat het een systeem heeft dat de CO2-voetafdruk absorbeert van dingen die erop zijn aangesloten. Omdat Natural Fuses allemaal met elkaar verbonden zijn, kan het, als ze overcapaciteit heeft in haar Natural Fuse, het energieverbruik van andere mensen elders in de stad compenseren. Op een dag kan Mary haar lamp 3 keer langer gebruiken dan normaal omdat niemand anders in het systeem gebruikt ze hun capaciteit. Op een dag wordt de plant van John gedood omdat iemand in het systeem de energielimiet overschrijdt.

http://www.naturalfuse.org/

Een eminente roboticus en Ph.D. aan het Media Lab van MIT onderzoekt Dobson "machinetherapie" - een persoonlijke, maatschappelijke en psychoanalytische studie van machineontwerp en de effecten ervan op het dagelijks leven van mensen. Kijk terwijl ze Screambody, Blendie en Omo tentoonstelt, drie fascinerende robots die hun gebruikers aanspreken en beïnvloeden op provocerende manieren.

https://vimeo.com/18064109

Filosofie: Mens en techniek

https://www.filosofie.nl/nl/artikel/30679/wat-dingen-met-ons-doen.html

 • Wat dingen met ons doen Peter-Paul Verbeek 
 • Iedereen heeft de plicht om zichzelf te verbeteren, Patrick Van Ijzendoorn
 • Techniek is een gif en een medicijn, Bernard Stiegler
 • Sleutelen aan de mens, Frank Mulder
 • De knutselende mens, Ivana Ivkovic
 • Uitloggen kan niet: leven in een digitale maatschappij Frank Mulder

Terug naar de inhoudslijst van deze pagina


Wil je je verdiepen in de materie

Ben je op zoek naar inspiratie voor je volgende les of voordracht, wil je meer weten over methodieken die je kan inzetten in de klas, ben je op zoek naar een boek of een online opleiding, …  Hierna vind je een greep uit het aanbod op deze website:

 • Artikels en opinies

 • Boeken

 • Publicaties

 • Online cursussen

 • Presentaties en video's

 • Vormingen

There is no content with the specified labels

 • Tools

 • Goede praktijkvoorbeelden

 • Methodieken - werkvormen

 • Evalueren van leren

 • Procesevaluatie

There is no content with the specified labels

Terug naar de inhoudslijst van deze paginaWordle

Bij de opstart van het project 'Samenleving, Techniek en Duurzame ontwikkeling' werd aan een aantal Vlaamse experts gevraagd welke begrippen ze linken aan techniek voor een duurzame toekomst. 

In volgende Wordle zie het resultaat van deze bevraging.  


Terug naar de inhoudslijst van deze paginaHeb je suggesties of aanvullingen over dit thema neem dan gerust contact op.

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel