Page tree

In november 2019 stelden Katrien Van Poeck, Leif Östman en Johan Öhman hun boek Sustainable Development Teaching. Ethical and Political Challenges voor. Zij gaven toen een workshop over de manier waarop ethische interventies van leerkrachten leerprocessen van studenten kunnen beïnvloeden.

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel