Page tree


Van Poeck, K., Östman, L., & Öhman, J. (2019). Sustainable Development Teaching. Ethical and Political Challenges. Oxon: Routledge.


Lesgeven over duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering, ongelijkheid, biodiversiteitsverlies, 'plastic soup', enz. is niet evident. Deze kwesties zijn zo complex dat leerkrachten niet zonder meer kunnen terugvallen op het aanreiken van kant-en-klare oplossingen. Bovendien brengen ze vaak ethische dilemma's met zich mee en onenigheid over wat de beste oplossingen zijn. De discussies daarover kunnen soms hoog oplopen. Lesgeven over duurzame ontwikkeling houdt dus heel wat ethische en politieke uitdagingen in.

Dit boek wil leerkrachten ondersteunen en inspireren bij deze veeleisende opdracht.

Naar aanleiding van de boekvoorstelling in november 2019 werden de volgende presentaties gegeven:

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel