Page tree

Eynikel, Jochanan. 2017. Robot aan het stuur: over de ethiek van techniek. s.l. : Lannoo Campus, 2017.

Big data, slimme software, zelfrijdende wagens... De doorbraak van slimme technologie verandert onze leefwereld drastisch en beïnvloedt zelfs onze manier van denken. Maar ons gebruik van technologie is niet neutraal. Meer dan ooit moeten we nadenken over hoe we met de morele kanten van techniek willen omgaan.Robot aan het stuur analyseert de verwevenheid tussen techniek en ethiek en draagt bouwstenen aan voor waardengedreven innovatie. Het boek toont aan dat we het potentieel van artificiële intelligentie en slimme robots alleen kunnen benutten door het beste van de mens en de technologie te verenigen.

Jochanan Eynikel is filosoof en expert mensgericht ondernemen en toekomstdenken bij ETION, forum voor geëngageerd ondernemen. Hij ontwikkelt er onderzoek en trainingen op het raakvlak van mens, bedrijf en samenleving. Voordien was hij vijf jaar directeur van SPES-forum vzw. Bron:  http://www.lannoo.be/robot-aan-het-stuur 

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel