Page tree

Een kruispunt van biodiversiteit en educatie

Het Provinciaal Natuurcentrum focust op een sterke en gezonde biodiversiteit in Limburg. Daarom werken we op het terrein samen met onze partners aan de ecologische samenhang van de Limburgse natuur en kun je bij ons terecht voor een breed educatief aanbod over natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling. Door middel van educatie en sensibilisering creëren we een breed draagvlak voor natuur en duurzame ontwikkeling.

Werkingsgebied: internationaal (samenwerking met het Nederlandse Limburg)

Naar de website van Provinciaal Natuurcentrum Limburg >

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel