Page tree


De introductie van nieuwe technologieën kan een diepe impact hebben op de samenleving en de natuur. Daarom ook de nood aan een methode die een uitgebalanceerde evaluatie van nieuwe technologieën mogelijk maakt die rekening houdt met deze impact.

Het EU-project PROSUITE tracht hierop een antwoord te bieden en maakt gebruik van concepten die aanvankelijk werden ingezet in verband met levensduurevaluatie (Life Cycle Assessment). De methode focust op 5 vormen van impact:

  • impact op gezondheid
  • impact op sociaal welzijn
  • impact op voorspoed
  • impact op de natuurlijke omgeving
  • impact op niet-hernieuwbare bronnen

Pré, Universiteit Utrecht. (2013). Handbook on a Novel Methodology for the Sustainability Impact Assessment of New Technologies. Prosuite

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel