Page tree

PIME staat voor leren over natuur en milieu voor duurzame ontwikkeling. In het PIME (Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie) bieden we een brede waaier aan van  activiteiten voor leerlingen van het basis-, secundair en hoger onderwijs.

Het PIME streeft naar een impactvol aanbod door activiteiten op te bouwen vanuit een aantal pedagogische principes. Leerlingen gaan bij het PIME ervaringsgericht en onderzoekend aan de slag. Zo staat bij natuureducatie natuurbeleving en het waarnemen met alle zintuigen centraal en gaan leerlingen tijdens een veldwerk of onderzoek in groepjes aan de slag met echte meetinstrumenten. Onze activiteiten zijn onderwijsgericht en sluiten sterk aan bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. We zetten sterk in op inzicht in duurzaamheidskwesties en hebben oog voor complexiteit en kritisch denken zonder het niveau van de leerling uit het oog te verliezen. Zo proberen we maximaal activiteiten op maat van de leerlingen te ontwikkelen. Van onze prachtige natuurtuin en omgeving maken we dankbaar gebruik om leerlingen buiten te laten ervaren, ontdekken, leren en reflecteren.

Naast begeleide activiteiten is er in het PIME ook een uitleenpost waar je als leerkracht of organisatie gratis veldwerkmateriaal kunt ontlenen. Ook is onze prachtige natuurtuin van zonsopgang tot zonsondergang voor iedereen vrij toegankelijk.

Werkingsgebied: Vlaanderen

Naar de website van PIME >

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel