Page tree

De OVAM maakte de kenniswijzer educatie om lesgevers en leergierigen op weg te helpen met alle bronnen, inspiratie en beleid over duurzaam materialenbeleid en circulaire economie. De kenniswijzer is opgebouwd op basis van de sleutelcompetenties voor het secundair.Naar de website van de kenniswijzer>Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

  • No labels