Page tree

Deze publicatie is het resultaat van het Europese project University Educators for Sustainabble Development (UE4SD). Hoofdstuk 4 bevat dertien goede praktijkvoorbeelden van professionalisering van docenten op het vlak van educatie voor duurzame ontwikkeling. De voorbeelden komen uit verschillende landen van de Europese Unie. 

Naar de publicatie 

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel