Page tree

Leerlingen brengen veel tijd door op school waarvan bijna een derde op de speelplaats. Onderzoek toont aan dat leerlingen zich op een gevarieerde, groene speelplaats gelukkiger voelen dan op een beklinkerde schoolspeelplaats. In de brochure vertellen leerkrachten uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs over hun ervaringen met buitenles. Wat zijn de voordelen, hoe begin je eraan, wat zijn de drempels en hoe overwin je ze? Ook wetenschappers vertellen over de troeven van buiten lesgeven.


Naar het praktijkboek >Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel