Page tree

De IAU biedt op haar website een lijst aan van acties en initiatieven, genomen door hoger onderwijs, om aan duurzame ontwikkeling te doen. Zij legt sterk de link met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Naar de acties van de IAU >

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel