Page tree


Jochanan Eynikel, businessfilosoof en auteur van het boek ‘Robot aan het stuur’. Expert mensgericht ondernemen & toekomstdenken bij ETION. Hij is master in de wijsbegeerte en audiovisuele journalistiek. Zijn bijdragen richten zich op het raakvlak tussen waarden, mens en economie.

  • Hoe ethisch omgaan met technologie? (deel 1) 

    Ethiek en technologie lijken ver uit elkaar liggende domeinen, maar niets is minder waar.  Technologie beïnvloedt onze manier van handelen, denken en zelfs onze morele opvattingen. Die band tussen techniek en ethiek wordt nog belangrijker in de evolutie naar autonome technologie met robots, artificiële intelligentie en slimme software, … Hoe meer we aan rekenkracht overlaten, hoe meer we onze menselijke verbeeldingskracht zullen nodig hebben om na te denken over de morele kanten van technologie. 
  • Het WIN-canvas. Hoe ethisch omgaan met technologie? (deel 2)

    De evolutie naar autonome technologie dwingt ons na te denken over de morele en maatschappelijke impact ervan. Welke beslissingen willen we aan artificiële intelligentie overlaten? Tot op welke hoogte laten we ons sturen door slimme software? Hoe moeten robots omgaan met morele keuzes? De ontwerpers van deze technologie komen meer dan ooit met de ethiek van techniek in aanraking. Het WIN-Canvas dat we in deze video voorstellen helpt hen vooruit te denken op de menselijke kant van innovaties.

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel