Page tree

Deze publicatie werd in 2017 gepresenteerd tijdens een '4 Nations Conference on ESD' in Manchester. Ze bevat voorbeelden van (eco-)scholen, gemeenschappen, universiteiten, studenten, lerarenopleidingen en een onderwijs-bedrijfspartnerschap uit het Verenigd Koninkrijk.

Naar de publicatie >

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel