Page tree


EU-engagement voor duurzame ontwikkeling

De EU heeft een sterke uitgangspositie als het gaat om duurzame ontwikkeling. Ze is ook vastbesloten samen met haar lidstaten tot de voorhoede te behoren bij de uitvoering van de VN-Agenda 2030. De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn opgenomen in de tien prioriteiten van de Europese Commissie. In de Europese strategie voor Duurzame Ontwikkeling wordt een sleutelrol weggelegd voor educatie voor duurzame ontwikkeling als 'cross-cutting issue' vanaf de hernieuwde strategie in 2006

Docs. 10917/06  ANNEX DG I p.5 INVOLVEMENT OF CITIZENS Enhance the participation of citizens in decision-making. Promote education and public awareness of sustainable development. Inform citizens about their impact on the environment and their options for making more sustainable choices.
 Docs. 10917/06  ANNEX DG I p.22 In the context of the UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014), Member States could further develop their national action plans, making in particular use of the “Education and training 2010” work programme, whose objectives are focused on quality and relevance, on access for all and on the openness of systems and institutions to society and the wider world. Member States could develop education for sustainable development and targeted training for professions in key sectors such as construction, energy and transport. Special attention should be devoted to teacher training. They should also implement the UNECE Strategy for Education for Sustainable Development adopted in Vilnius in 2005. Education for sustainable development should also be promoted at EU level. The European Parliament and the Council will adopt an integrated action programme in the field of lifelong learning for 2007-2013 in 2006.

In de herziening van de strategie in 2009 wil de EU een sterkere klemtoon leggen educatie voor duurzame ontwikkeling:

 Docs.16818/09 p.5 More focus should be given within the Sustainable Development Strategy to promoting life-long learning, education for sustainable development and awareness raising, as well as to increasing investments in research and development.

Sleutelcompetenties voor een leven lang leren

In de 'Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren (2006/962/EG)' worden acht sleutelcompetentie beschreven die elkaar onderling versterken. Ze zijn gestoeld op vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit, initiatief, probleemoplossing, risicobeoordeling, het nemen van beslissingen die allen ook relevant zijn in het kader van educatie voor duurzame ontwikkeling. In de context van EDO zijn de basiscompetenties op het gebied van exacte wetenschappen en technologie en de sociale en burgerschapscompetentie in het bijzonder relevant.

Raadsconclusies

Naar aanleiding van het Belgisch EU-voorzitterschap (juli-december 2010) werd onder impuls van Vlaanderen Europese Raadsconclusies over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen (18-19 november 2010).


Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel