Page tree

 PDF


Deze brochure kwam tot stand in het Erasmus KA2 programma Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) versterken door de schoolcultuur te ontplooien (ECORoad) waarin 'MOS - duurzame scholen, straffe scholen' één van de partners was.

Dit stappenplan onderzoekt: Waarom hebben we EDO-scholen nodig en hoe word je een EDO-school?

De VN en de UNESCO (de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) definiëren educatie als een essentieel instrument om EDO (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling) te ontplooien als een wereldwijd fenomeen. In
Europa is EDO een onderdeel van het curriculum geworden, maar het wordt nog te veel beschouwd als een “aanvulling”. Om leerlingen een standvastige duurzame houding bij te brengen, moet EDO een fundamenteel en essentieel deel zijn van de schoolcultuur.
EDO kan alleen een belangrijke plaats innemen indien er voldoende aandacht is voor de fundamentele waarden en het educatieve beleid van de school. EDO mag niet bestaan uit enkele activiteiten van afzonderlijke leraren. Een verandering van bestaande
praktijken en manieren van denken kan noodzakelijk zijn. De schoolcultuur staat hierbij centraal. Scholen hebben open, inspirerend en motiverend leiderschap nodig en de directeur speelt bij deze schoolcultuurverandering een sleutelrol. Het ECORoad project richtte zich voornamelijk op de ontwikkeling van een EDO-cultuur in elke deelnemende school.

Erasmus KA2 programma ECORoad (2020). Stappenplan voor een EDO-school.pdf

Naar de (Engelstalige) website over het project >

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel