Page tree

Ecocampus is een programma dat zich inzet voor een Duurzaam Hoger Onderwijs. Een Duurzaam Hoger Onderwijs neemt zijn verantwoordelijkheid en draagt bij aan een duurzame  ontwikkeling van mens en planeet.  

Het Ecocampus-team ziet duurzame ontwikkeling vooral als een verhaal van kansen. Van creativiteit en innovatie. Van anders organiseren en buiten bestaande kaders durven denken. Daarbij zijn nieuwe sociale, economische en ecologische inzichten nodig. De studenten van vandaag moeten hiervan doordrongen geraken. Zij bepalen immers de vorm van de toekomstige samenleving.

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel