Page tree

Het EDO-platform is een overlegorgaan waar beleidsmakers, actoren uit maatschappelijk middenveld, docenten, leerkrachten, vormingswerkers,… halfjaarlijks samenkomen om uit te wisselen over nieuwe tendensen, werkvormen en praktijken.

Ben je geïnteresseerd in het EDO-platform, wens je deel te nemen of wil je gewoon meer informatie ontvangen? Geef dan hier je coördinaten op.Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel