Page tree

Djapo wil kinderen en jongeren bewuste keuzes leren maken voor een duurzamere wereld en stimuleert hen om complexe vraagstukken te ontrafelen en te onderzoeken, met de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als kader. Djapo combineert denkvaardigheden als systeemdenken, creatief denken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s als water, klimaat, handel en mensenrechten. Kinderen en jongeren werken zo mee aan een fijn leven op een gezonde planeet.

Djapo ondersteunt leerkrachten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs, scholen en steden en gemeenten en is ook actief in de lerarenopleiding. In het aanbod vind je educatief materiaal, nascholingen, coaching en advies en heeft ook een ruim digitaal aanbod met gratis downloadbare lessen, werkvormen en achtergrondinformatie.

Werkingsgebied: Vlaanderen

Naar de website van Djapo >

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel