Page tree

Hoogland, J., Verkerk, M. J., van der Stoep, J., & Vries, M. J. (2007). Denken, ontwerpen, maken: basisboek techniekfilosofie. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Het boek is geschreven door vier Nederlandse hoogleraren: Maarten J. Verkerk, Jan Hoogland, Jan van der Stoep en Marc J. de Vries. Deze vier hoogleraren zijn allen ingewijd in de techniekfilosofie en komen het dagelijks in hun vakgebied tegen.

In het eerste deel, denken en maken,  wordt nagedacht over de filosofie, beginnend met basisvragen als ‘Wat is ‘zijn’? en Wat is ‘waarheid’? Veel basistermen worden behandeld, en we leren onder andere over de ‘zin’ van de artefacten in de techniek.
Het tweede deel, getiteld maken en ontwerpen, is het kerndeel van het boek. Aan de orde komt de technische complexiteit van een ontwerp en welke aspecten daarmee te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan de wiskundige, morele, economische en juridische vraagstukken die met een bepaald product samenhangen. In hoofdstuk vier en vijf behandeld men wat een artefact is en hoe we deze aan de hand van een vijftiental aspecten kunnen duiden. Het is een breed boek; kwaliteitssystemen en productiesystemen komen ook aan bod. Het derde deel geeft ons tenslotte de ethiek van de techniek, hoe culturen omgaan met techniek  en een toekomstvisie.


Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel