Page tree

De traditionele voorstelling van DO als drie even grote cirkels (planet, people, profit of prosperity) waarbij de doorsnede 'duurzaam' is, is al lang achterhaald. Beter is een voorstelling van concentrische cirkels die boven elkaar geplaatst worden. Voor elke keuze die je maakt op profit niveau moet je rekening houden met de draagkracht van onze planeet (planet) en van individuen en samenlevingen (people). Het economisch systeem is ingebed in het sociaal systeem en deze beide systemen zouden de grenzen van het ecologische systeem niet mogen overschrijden. In de 'ontwikkelde' landen is dit nu niet het geval. Het economische en sociale systeem kan slechts blijven functioneren binnen een gezonde natuurlijke omgeving.

De VN heeft het 3P model uitgebreid met Peace en Partnership:


In het Brundtlandrapport is participatie een duidelijke voorwaarde om duurzame ontwikkeling te bereiken: ‘Het politieke systeem moet toelaten dat elke burger actief kan deelnemen aan het beleid’.

Een recentere voorstelling is het Donut-model. Bron: Oxfam, gebaseerd op Rockström e.a. (2009) waarbij de buitenste rand de planetaire grens en de binnenste rand de sociale (onder)grens voorstelt. Tussen het ecologische plafond en de sociale basis ligt een ruimte in de vorm van een donut waarin de mens veilig én rechtvaardig een samenleving vorm kan geven en gedijen.
Duurzame ontwikkeling is noodzakelijk voor het behoud van de planeet en voor een rechtvaardigere verdeling van rijkdommen tussen mensen hier en elders, nu en later. Duurzame Ontwikkeling heeft daarentegen geen vastliggend eindpunt, promoot geen unieke waarheid, maar betekent een transitie (verandering) waarin oude, niet duurzame patronen, worden vervangen door duurzame. Met een blik op lange termijn en oog voor de limieten van de aarde, met gevoel van rechtvaardigheid en gebaseerd op wensen en mogelijkheden van de bevolking. (KaDo, 2008)

Duurzame ontwikkeling gaat dus over sociale rechtvaardigheid én ecologische draagkracht. Duurzame ontwikkeling is pas mogelijk als er sprake is van een harmonieuze relatie tussen mensen, maar ook tussen mens en planeet.

De Sustainable Development Goals (VN) in 2015 goedgekeurd door 193 landen, schuiven de ontwikkelings- en milieuagenda nog meer in elkaar. Elk land wordt aanzien als een 'ontwikkelingsland'. De reeds 'ontwikkelde' (meestal rijke) landen zullen ook een transitie moeten doorvoeren zodat hun ecologische voetafdruk veel kleiner wordt.

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel