Page tree


 “De invloed van techniek gaat veel verder dan we vaak denken. Met het ontwerp en gebruik van techniek geven we vorm aan ons leven.” Steven Dorrestijn, Lector Ethiek & Technologie

De Product Impact Tool ondersteunt onderzoek naar de impact van technische producten op mens, maatschappij en milieu. Dit is een startpunt voor ethische reflectie, of voor ontwerpverbeteringen met oog op gebruiksvriendelijkheid, acceptatie of gedragsverandering. Kern van de tool is een model dat uitdrukt hoe techniek mensen van alle kanten aangrijpt en beïnvloedt.

https://productimpacttool.org/nl/portal/


Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel