Page tree

Schrijf je in voor de nieuwsbrieven of de Linkedingroep

NME-zine

Het NME-zine is een nieuwsbrief van de afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Deze nieuwsbrief informeert over evoluties en nieuwigheden in verband met natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling, stimuleert netwerkvorming binnen deze sector en maakt het brede publiek warm voor actuele milieu- en duurzaamheidsproblemen door vernieuwende educatieve acties, pakketten en publicaties.

Dit e-zine bereikt ruim 2000 abonnees uit het onderwijs, de NME-centra, de natuur- en milieu-verenigingen, de administraties, de provincies, de gemeenten, de landbouweducatie, het jeugdwerk en het sociaal-culturele volwassenenwerk.

Nieuwsbrieven van MOS

'MOS - duurzame scholen, straffe scholen' houdt je op de hoogte van nieuws in verband met educatie voor duurzame ontwikkeling in basis- en secundaire scholen.

>> Schrijf je in voor de MOS-nieuwsbrieven van de Vlaamse provincies en Brussel

Nieuwsbrief van Ecocampus

De nieuwsbrief van Ecocampus houdt u op de hoogte van geplande initiatieven van Ecocampus en de output van reeds gepasseerde initiatieven. Daarnaast verspreidt Ecocampus via de nieuwsflits ook nieuwe, externe initiatieven die te maken hebben met 'Duurzaam Hoger Onderwijs': evenementen, studiedagen, goede praktijkvoorbeelden en interessante literatuur.

Nieuwsbrief van de Helix

De Helix Nieuwsbrief houdt je op de hoogte van alle nieuwe activiteiten, evenementen, vormingen en tentoonstellingen in het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu in Geraardsbergen.

LinkedIn-groep EDO

>> Schrijf je in voor de Linked-ingroep Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) Vlaanderen


Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

  • No labels