Page tree

Act4Change is een dynamische vrijwilligersorganisatie, die de duurzaamheidscompetenties versterkt van jongeren tussen 18 tot 35 jaar, die aan de slag willen met duurzaamheid in de sociale, ecologische of economische zin. Dat doet Act4Change aan de hand van een ervaringsgericht doe-leertraject, begeleid door professionele facilitators en experts. Met andere woorden: Act4Change maakt jongeren tot veerkrachtige, duurzame veranderaars met impact. Niet alleen door klassieke, theoretische kennisverwerving, maar vooral door hen actief aan de slag te laten gaan met zichzelf, hun directe omgeving en de bredere maatschappij.

Naar de website van Act4Change >

Naar de Facebookpagina van Act4Change >

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel