Page tree

TEN HORN. M. (1996).  

Utrecht: Lemma.

In een chronologische opbouw van acht perioden - van Steentijd via Middeleeuwen en Renaissance tot en met de Informatiemaatschappij - geeft dit boek inzicht in de betekenis van de techniek voor de samenleving. In elk van deze periodes is sprake van een 'revolutie' op technisch, sociaal of wetenschappelijk gebied. Elk hoofdstuk begint met een kort, schematisch overzicht van de hoofdlijnen van de technische ontwikkelingen op deze gebieden. Daarnaast wordt de maatschappij (alsmede het meest kenmerkende geografische gebied) beschreven waarin de technische ontwikkeling plaatsvond. Op een van de technologische innovaties uit zo'n periode wordt nader ingegaan. Op de Griekse scheepsbouw en de computer na wordt de militaire technologie niet beschreven. De laatste twee hoofdstukken geven een chronologisch overzicht van de belangrijkste innovaties en uitvindingen per periode, voor de gehele wereld en voor Nederland apart. E.e.a. wordt goed door figuren en tekeningen ondersteund. Bevat Literatuurlijst en een Register. Deze bewerking van een diktaat voor het vak 'Geschiedenis van de Techniek' aan de TU Delft en de TU Eindhoven is goed te bevatten; belangstelling voor historische ontwikkelingen is al een voldoende voorwaarde.

(Biblion recensie, Ir. A.P.W.M. van der Putten.)

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel