Page tree

Welkom op het EDO-portaal

Dé portaalsite over educatie voor duurzame ontwikkeling

Het EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap. Op dit platform staat zoveel mogelijk relevante informatie over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling verzameld. De focus ligt daarbij op 'educatie'. Dit is ook een selectiecriterium voor het al of niet opnemen van info op dit portaal. Dit portaal wordt niet meer bijgewerkt. We verwerken stapsgewijs de inhoud ervan in verschillende producten binnen Duurzaam Educatiepunt.


Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

  • No labels